Ny avfallsordning

Oppstart
Den nye ordningen startet tirsdag 08.11.2016. Fra samme dag ble de gamle søppelbodene stengt. De skal senere bli sykkelboder.
Her leverer du avfall fra tirsdag 08.11.2016:

På Store tun foran styrekontoret

Søppelnedkast foran styrekontoret
Søppelnedkast foran styrekontoret

På Midtre tun foran Bertramjordet 67. Her er det også container for glass og metall.

Søppelnedkast ved midtretun
Søppelnedkast ved midtretun

På Nedre tun hvor den gamle søppelboden stod.

Søppelnedkast ved nedretun
Søppelnedkast ved nedretun

Typer innkast

Det er egne innkast for restavfall og papir/papp (som tidligere). I tillegg er det eget innkast for glass og metall på Midtre tun.

Innkast for restavfall

Søppelnedkast Restavfall
Søppelnedkast Restavfall

• Trekk håndtaket bestemt mot deg og helt ned
• Legg poser med matavfall (grønne), plast (blå) og restavfall (vanlig pose) i skuffen
• Skyv håndtaket tilbake og posene faller ned i brønnen

Innkast for papir og papp

Søppelnedkast papp og papir
Søppelnedkast papp og papir

• Alle pappesker må rives i stykker eller tråkkes flate før de kastes!
• Isopor, treverk og sponplater skal IKKE kastes sammen med papir/papp! Mindre mengder isopor kan legges i restavfallet (plast blå pose)

Innkast for glass og metall (Midtre tun)

Søppelnedkast glass og metall
Søppelnedkast glass og metall

Her kaster du flasker, glass, metallbokser, aluminium og andre mindre gjenstander av glass og metall.


Til slutt

Det er forbudt å sette fra seg ting som en vil kvitte seg med foran avfallsstasjonene, i oppganger og på loft eller hvor som helst ellers i borettslaget. Det er selvsagt heller ikke tillatt å kaste slike ting i naturen.

Hvis vaktmesteren må fjerne slike gjenstander risikerer den som «eier» søpla å bli fakturert for bortkjøringen, minimum 500 kroner.

Vi har nå fått den mest moderne avfallsløsningen som finnes på markedet i dag. Om det blir en suksess er opp til meg og deg. Vi håper alle vil samarbeide for å få dette til slik at vi blir et av byens beste borettslag når det gjelder å behandle avfall. Lykke til!

Kildesortering

Bor du i Oslo har du plikt til å kildesortere og sikre at avfallet blir tatt hånd om på en miljøforsvarlig måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen til gode.

Matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Papp, papir og kartong blir til nye produkter. Det samme gjelder glass- og metallemballasje.

Ting du ikke vil ha lenger kan du kvitte deg med slik:

• Du kan gi det bort, eller selge det for en billig penge via vår Facebookside eller på finn.no.
• Du kan levere det i Carporten første onsdag hver måned
• Du kan levere det på Grønmo

Farlig avfall

Må leveres enten i Carporten eller på Grønmo. Du kan også kaste batterier, sparepærer og lignende på miljøstasjoner i enkelte butikker. Disse er gjerne satt opp i tilknytning til der hvor du panter flasker og bokser.

Brukte klær

Brukte klær kan leveres på Grønmo eller i innsamlingscontainere på forskjellige steder i byen.

Hageavfall

Hageavfall skal deponeres på en egen plass ovenfor ballbingen på Nedre tun. Du kan også kjøre hageavfall til Grønmo.

Viktige tips

• Skaff deg en innredning i kjøkkenbenken som letter kildesorteringen. Slike innredninger får du kjøpt på IKEA eller på butikker som Enklere Liv og lignende.
• Butikker som selger elektriske artikler som kjøleskap, vaskemaskiner, TV osv plikter å ta imot ditt gamle apparat når du kjøper et nytt.
• Når du bestiller hjemkjøring av større gjenstander (for eksempel et kjøleskap) skal den som leverer gjenstanden normalt pakke den ut og ta med seg emballasjen.

Rutiner ved hendelser i garasjene (hærverk, tyveri m.v.)

RUTINER VED HENDELSER I GARASJENE (HÆRVERK, TYVERI M.V.)

Bileier må straks anmelde forholdet til politiet på korrekt måte og deretter kontakte sitt forsikringsselskap.

Bileier må opplyse til politiet og forsikringsselskapet at det er kamera i garasjene, og at fristen for å ta ut overvåkningsbilder er 6/7 dager.

Politiet og/eller forsikringsselskapet må bekrefte overfor styret i borettslaget at de ønsker utskrift av overvåkningsbilder.

Hvis politiet eller forsikringsselskapet ønsker utskrift fra kamera, kontakter styret Securitas, som tar ut bilder fra det aktuelle tidsrommet. Bildene blir overlevert direkte fra Securitas til politiet/forsikringsselskapet.

Dersom det kun er forsikringsselskapet som ønsker utskrifter, må de dekke utgiftene i forhold til Securitas (timepris ut fra medgått tid).

Viktig melding til deg som har fått ny brannslukker

ENKELTE av apparatene som er delt ut, viser seg å være produsert i 2013. De som har mottatt ny slukker nå i vinter og som har fått et 2013-apparat, skal få nytt. Norsk Brannvern blir til stede i borettslaget kommende mandag for å rette opp feilen.

De som har fått slukker må sjekke apparatet for produksjonsdato. Send gjerne epost til Ole Petter Pedersen i styret HVIS du har gammelt apparat. Er apparatet produsert i 2015 eller senere skal du ikke foreta deg noe, ei heller si fra.

20160303_093424

Eksempel på apparat produsert i november (11) 2013 (13).

Valgkomiteen ønsker forslag

Foran generalforsamlingen skal valgkomiteen finne kandidater til de ulike vervene.

Disse er på valg:

  • Styreleder
  • 3 styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer (minimum)

Kunne du tenke deg selv på en av plassene, eller kunne du tenke deg å nominere en nabo til en av plassene, ta kontakt med valgkomiteen.

De treffes på e-post valgkomiteen@bertramjordet.no og består av Silje Kristensen, Tonje Mallaug, Piotr Bobrowicz og Thomas Arp.

Alle andelshavere kan stille til valg, og vi oppfordrer særlig kvinner til å melde seg.

For å lette valgkomiteens arbeid vil den ha forslag innen 14. mars.

Beboermøte 2. mars – NB! Utvidet tema! Alle bør møte!

Fremtidig vedlikehold, oppgradering, enøktiltak – og utbygging

Prosessen med å utrede muligheter for utbygging av rekkehusene har etterhvert gjort det tydelig at vi må se en eventuell utbygging i sammenheng med andre fremtidige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov.

I 2019 har vi nedbetalt både Husbanken og vedlikeholdslån i DNB.  Nå er det på tide å legge en ny langtidsplan for vedlikehold, hvor målet bør være å holde tritt med vedlikeholdsbehovet til lavest mulige kostnader. Dette kan vi gjøre ved å investere i løsninger som gir lave vedlikeholdsutgifter på lang sikt. For eksempel oppgraderingstiltak for å spare energi, eller investering i mer vedlikeholdsfrie fasader enn vi har i dag. Dette vil gjelde både blokkene og rekkehusene.

Dersom vi samkjører en eventuell utbygging med slike tiltak vil de samlede utgiftene til utbygging bli vesentlig lavere.

Alle  – i blokker og rekkehus – er derfor hjertelige velkomne til møtet. MÃ¥let er Ã¥ lufte ideer – fÃ¥ tilbakemeldinger og innspill – og samtidig fÃ¥ en idé om hvor mange av rekkehusbeboerne som ønsker Ã¥ bygge ut – per i dag. Dette fordi vi mÃ¥ søke om omregulering for Ã¥ kunne bygge ut parallelt med eventuelle vedlikeholdstiltak.

Så derfor – kom på møtet! Dette er en mulighet til å påvirke den videre prosessen!

Hilsen fra arbeidsgruppa for utbygging/vedlikehold