Urbant landbruk – Spirende Oslo

Under mottoet «Spirende Oslo – Plass til alle i byens grønne rom», markedsfører Oslo kommune sitt bidrag til å styrke kontakten med naturen og nærmiljøet. Vi bertramitter er stolt over å ha blitt en del av denne satsingen og vil gjøre vårt beste for at formålet skal bli oppnådd.

Les mer om prosjektet her