Brannvern og helse, miljø¸ og sikkerhet (HMS)

Brannslukkere

I løpet av vinteren 2016 ble ca 120 brannslukkere skiftet, da levetiden var utløpt. Beboerne må selv kvitte seg med det gamle apparatet. Det kan gjøres ved å kjøre til Grønmo og levere det som farlig avfall, eller ved å sette det ut for henting når CFE henter grovsøppel vår og høst.

Vi har fortsatt brannslukkere på styrekontoret. Meld fra ved hjelp av kontaktskjemaet hvis du trenger å bytte.

Røykvarslere

Alle skal ha røykvarsler, det er et av de viktigste hjelpemidler til å berge liv hvis det brenner. Test røykvarsleren din med jevne mellomrom så du er sikker på at den fungerer! Husk at leiligheter i rekkehusene over 2 etasjer må ha røykvarsler i begge etasjene.

Hvis du trenger ekstra røykvarsler kan du få den gratis. Meld fra ved hjelp av kontaktskjemaet.

Avtale med Norsk Brannvern AS

Borettslaget har avtale med Norsk Brannvern AS om besøk i alle boligene hvert år i desember. Firmaet går gjennom leiligheten og ser på brannsikkerheten. Du vil få råd og vink om hvordan du skal sikre deg mot brann, og svar på spørsmål i den forbindelse. Du vil også få skiftet batteri i røykvarsleren din.

Styret får tilstandsrapport fra Norsk Brannvern i etterkant, og beboere som trenger å rette på ting vil bli kontaktet.

Fellesarealer – rømningsveier

I tilfelle brann er det viktig at det ikke står gjenstander i fellesarealene som blokkerer rømningsveiene. Inntil videre har vi godtatt at barnevogner kan settes inne i oppgangene så lenge de settes på de plassene som er merket for dette. Alle andre gjenstander, for eksempel sykler, vil bli fjernet av vaktmester hvis de står i oppgangene.

Varsling

Hvis du oppdager ting som kan være en fare for sikkerheten, ta kontakt med  styret via kontaktskjemaet.