Dugnad 23. og 24. september 12.00-16.00 (begge dager)

Det er hyggelig om vi kan gjøre en liten innsats sammen for det flotte fellesskapet vi har her på Bertramjordet.

Tidspunkt: Lørdag og søndag 23. og 24. september fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

Servering/Kaffe og vafler kl. 14.00 begge dager på Nedre tun. Pølser og brus til barna.

Gjerdedugnad
Mange gjerder i borettslaget har nådd sin levetid og bør skiftes. For å få flest mulig med på et løft vil styret oppfordre til dugnad.

Vi vil bidra til å fjerne og rydde gamle gjerder og organiserer samlet bortkjøring fredag den 22/9.  Riving må ordnes SENEST 21/9. Det som skal kastes kan vi samle på gangveiene. Hentedag fredag den 22/9.

Ellers er det på dugnaden behov for:

  • Luke, rake og smårydding.
  • Plante busker ved B3/B4.
  • Felle trær i «kommuneskogen» på Nedre tun.
  • Ombygging av tidligere søppelbod på Lilletun.

Mer detaljert informasjon på dugnadsdagen!

Har du spesielle ønsker om noe som bør gjøres i fellesarealet?
Ta kontakt med Roger Marcussen eller Nils Seland.