Styret

Styret 2024-2025

Heidi Sønsthagen – Styreleder
Ansvar: Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver. Økonomi, løpende vedlikehold, planlagt vedlikehold, HMS, kommunikasjon.
E-post: heidi@bertramjordet.no
Simona BernotaiteStyremedlem
Ansvar: Kommunikasjon og informasjon, IKT. Oppfølging av rehabiliterings- og oppgraderingsprosjektet.
E-post: simona@bertramjordet.no
Heather Wieman – Styremedlem
Ansvar: Løpende vedlikehold, Oppfølging av rehabiliterings- og oppgraderingsprosjektet.
E-post:
Mariiana Evgenieva Alknes – Styremedlem
Ansvar: Løpende vedlikehold, Oppfølging av rehabiliterings- og oppgraderingsprosjektet.
E-post:
Marina Dragonetti – varamedlem
Ansvar: Tun- og oppgangskontakter, økonomi.
E-post:
Samiha Nejmi – varamedlem
Ansvar: Tun- og oppgangskontakter, grønt og bomiljø.
E-post:
Amara Iqbal – varamedlem
Ansvar: Tun og oppgangskontakter, grønt og bomiljø.
E-post:

Valgkomite 2024-2025

Alexander Klein, Ashraf Jamal Al-Khadra, Dragana Kovacevic

E-post: valgkomiteen@bertramjordet.no