RezBuild-blokka – ventilasjon skrus ned

Etter gjennomgang med spesialister fra Lavenergisystemer, Kanalrens og arkitekt Thale, ser vi oss nødt til å skru ned utsugingen i RezBuild-blokka i helga 16.12-19.12 i første omgang. 

Vi har sporet de mange problemer med Lunos tilbake til at undertrykket, som ventilasjonen skaper, overvelder viftene i veggene.

Det betyr at Lunos-systemet ikke fungerer i det hele tatt når det er så sterk sentral utsuging; ettersom dette fungerer gjennom å suge ut varm, oksygenfattig luft og så bruke varmen fra denne luften til å varme opp ny luft som suges inn. Når det ikke blåses ut luft i rørene, er det ikke noe til å varme den nye luften opp med.

Når undertrykket blir mindre, vil Lunos kunne fungere.

På mandag 18.12 skal det gjennomføres målinger av trykk i flere leiligheter i blokken og vi tar da videre beslutning om tiltak i samråd med fagfolk.

Styret tar som vanlig imot henvendelser fra beboere på styret@bertramjordet.no eller i postkassen ved B24.