Utbygging av rekkehus Рstatus ved nytt̴r

Det er nå gjennomført forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten, og svaret fra kommunen er i hovedsak oppmuntrende. Det betyr at en søknad om omregulering med sikte på påbygg/utbygg, mest sannsynlig vil komme positivt ut for borettslaget. Før styret legger fram forslag til videre prosess,

vil vi måtte utrede en del økonomiske, juridiske og tekniske forhold, slik at vi kan presentere et sikkert beslutningsgrunnlag for en ekstraordinær generalforsamling. Styret vil også utnevne en arbeidsgruppe, som vil få hovedansvaret for å jobbe videre med denne saken. Er du interessert i å bli medlem i denne gruppen: Kontakt Kristin Egge-Hoveid, kristin@bertramjordet.no

Brannbefaring 17. desember

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss torsdag 17. desember mellom klokken 17:00 og 21:00.

(De starter gjerne litt tidligere med fellesområder og besøker de som er hjemme)

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake mandag 4. januar mellom 17:00 og 21:00

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)