Internett og TV

Bertramjordet har en kollektiv TV avtale med Get/Telia AS. Kostnaden betales av hver enkelt beboer gjennom fellesutgiftene.

Ny kollektiv avtale om TV/internett med Get/Telia ble inngått i oktober 2020

Kollektiv avtale innebærer at borettslaget inngår avtale om TV/ bredbåndsleverandør på vegne av alle beboerne. Da oppnår vi gunstigere priser enn når hver husstand tegner egne abonnement.

Se her for avtalespesifikasjoner