Generalforsamlinger

2024

Innkalling GF 2024-04-17

Protokoll GF 2024-04-17

2023

Innkalling e.o. GF 2023-11-14

Protokoll e.o. GF 2023-11-14

Innkalling e.o. GF 2023-10-25

Protokoll e.o. GF 2023-10-25

Innkalling GF 2023-04-17

Protokoll GF 2023-04-17

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2023

Protokoll e.o. GF 2023-06-13

2022

Protokoll e.o. GF 2022-12-08

Innkalling e.o. GF 2022-12-08

Protokoll e.o. GF 2022-11-08

Innkalling e. o. GF 2022-11-08

Protokoll e.o. GF 2022-08-25

Innkalling e.o. GF 2022-08-25

Protokoll GF 2022-06-15

Innkalling GF 2022-06-15

Protokoll e.o. årsmøte 2022-03-30

Innkalling e.o. årsmøte 2022-03-30

2021:

Potokoll e.o. årsmøte 2021-10-26

Årsmøte 2021 – protokoll

2020:

Protokoll ekstraordinær generalforsamling 2020-11-26

Protokoll eks.ord.gen.forsamling 2020-09-22

Innkalling GF 2020

Protokoll GF 2020

2019:

Årsmelding 2018 – innkalling til ordinær GF 2019

Protokoll ordinær generalforsamling 13.05.19

2018:

Årsmelding 2017  ordinær GF 2018

Protokoll ordinær generalforsamling 26.04.2018

Ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2018 – protokoll – omregulering av tomt

Ekstraordinær generalforsamling 2018 – desember – sameie og utendørsregler protokoll


2017:
PROTOKOLL ekstraordinær generalforsamling 21.09.2017
Protokoll ordinær generalforsamling 04.05. 2017
2016:
Protokoll ordinær GF | Innkalling til ordinær generalforamling | Ekstraordinær generalforsamling juni 2016 – innkalling | Protokoll ekstraordinær generalforsamling juni 2016
2015:
Protokoll ordinær GF
2014:
Protokoll ordinær GF
2013:
Protokoll ordinær GF
2012:
Protokoll ordinær GF
2011:
Protokoll ekstraordinær GF | Protokoll ordinær GF
2010:
Protokoll ordinær GF