Postkasseskilt og dørklokkeskilt

Hvis du flytter og melder adresseendring gjennom posten.no kan du også bestille gratis postkasseskilt.

Hvis du ikke skal melde flytting, men trenger et nytt postkasseskilt: Send e-post til styret@bertramjordet.no med oversikt over hvilke navn som skal være med på skiltet.

Trenger du dørklokkeskilt kan du også sende e-post til styret@bertramjordet.no. Husk at dørklokkeskilt må ha en kort tekst.

Skiltingen på dørklokker og postkasser er det første besøkende legger merke til. Pene og ryddige skilt er med på å gi et godt inntrykk av oppgangen, og vi oppfordrer alle som trenger det å bestille skilt.

Kattehold – anbefalinger fra Mattilsynet

Vi minner om anbefalingene fra Mattilsynet om kattehold nå som våren og parringstid nærmer seg:

”En viktig del av et ansvarlig kattehold er å sørge for at katten ikke blir eierløs, og at den ikke formerer seg ukontrollert.

Alle katter bør ID-merkes med mikrochip hos veterinæren slik at eieren kan spores opp dersom katten av en eller annen grunn kommer på avveie.

Katter som går fritt ute bør kastreres eller steriliseres for å hindre ukontrollert formering.

I tillegg til ID-merking bør katten ha halsbånd. Dette signaliserer at katten har en eier. Velg et halsbånd med refleks, slik at bilistene ser katten i mørket. Halsbåndet bør ha selvutløsende lås, slik at det åpner seg dersom katten skulle hekte seg fast. Merk halsbåndet med telefonnummer og navn.”

Se mer: www.mattilsynet.no

Rydd garasjeplassen din!

Vaktmesteren har gått gjennom garasjene, og har levert rapport over gjenstander som det i henhold til husordensreglene ikke er anledning til å oppbevare i garasjene. Som kjent er dette bare 1 sett dekk og et takstativ, i tillegg til motorkjøretøyet.

En viktig grunn til at vi følger opp dette er brannfaren.

Flere beboere har nå fått brev om å fjerne forskjellige ting fra parkeringsplassen sin med frist til 31.01.2016, og vi oppfordrer alle til ikke å bruke garasjeplassen til å lagre ting som ikke hører hjemme der.

Servicesentralen stengt 1.2-5.2

Servicesentralen har stengt på grunn av oppussing mandag 1. – fredag 5. februar. Du kan fortsatt ringe 22 61 04 52 i åpningstida, men resepsjonen i Grensestien 23 vil ikke være åpen.

Avtale om kollektivt bredbånd

Styret har, via Multinett AS, inngått avtale med Get om kollektivt bredbånd i borettslaget med virkning fra 1. april.

Kollektiv avtale innebærer at borettslaget inngår avtale om brebåndleverandør på vegne av alle beboerene. Da oppnår vi gunstigere priser enn når hver husstand tegner egne abonnement.

Avtalen innebærer at alle får tilgang til bredbånd med hastighet 5/5 Mbps inkludert i fellesutgiftene. De som ønsker høyere hastighet kan bestille dette til betydelig lavere pris enn den de betaler i dag. Avtalen innebærer også at prisen vi betaler for TV (grunnpakken) reduseres noe.

Det vil komme mer informasjon om hvilke praktiske konsekvenser omleggingen vil få for den enkelte beboer.

Generalforsamling 2016

generalforsamling

Generalforsamlingen blir tirsdag 26. april kl. 18.00 i Grendehuset på Bertramjordet. Forslag som ønskes behandlet på møtet må være levert skriftlig til styret senest 21. mars.

Status for Grendehus Øst (over legesenteret)

Mange spør om når 1. etasje i grendehuset (etasjen over legesenteret) er klart til utleie. Oppussingsarbeidet er nå ferdig, men det gjenstår å skaffe møbler til «peisestua». Dette vil komme på plass snarest mulig over nyttår, men vi kan foreløpig ikke gi noen eksakt tid for når det vil være i orden.

Vi kommer tilbake senere med mer info om dato for når grendehuset er klar til bruk. Ansvaret for prosjektet ligger hos Servicesentralen, som også vil forvalte utleien av lokalet.

 

Garasjeportene blir fornyet

Reparasjon av garasjeporter har i en årrekke vært en stor utgiftspost for borettslaget. Det viser seg at noe av forklaringen ligger i at fjærsystemene ikke har vært dimensjonert for den påkjenningen som er på våre porter. Styret har derfor vedtatt at alle porter skal ha fjærer som er garantert å tåle minst 200 000 åpninger/lukkinger. Dette betyr at 4 porter byttes ut, 2 av disse er fra 1986. Leverandør av de nye portene er Hørmann AS, som etter dette vil ha leverandøransvar for alle garasjeportene i borettslaget. Det er også tegnet en serviceavtale med Hørmann. Det betyr at vi får 3 års garanti på alle slitedeler (wire, trinser osv).

Utelys er bra for nærmiljøet

Utelys fra boligene bidrar til at borettslaget framstår lyst og trivelig i den mørke årstida. Utelys bidrar også til at personer med uærlige hensikter holder seg på avstand. Vi anbefaler beboerne å gå til anskaffelse av sparepærer som tennes automatisk ved mørkets frambrudd, og som slokker når det blir lyst. Disse pærene koster nå under 100-lappen, har lang levetid, og kan kjøpes i både matbutikker og hos Biltema, Clas Ohlson osv.

Ledige el-bilplasser under B63/64

De nye el-bilplassene er i drift. Borettslaget har nå 5 ledige el-bilplasser under Bertramjordet 63/64. Beboere som kjøper el-bil eller ladbar hybrid har krav på disse plassene i bytte med den plassen de allerede disponerer i garasjen (se vedtektene). Meld fra til tayyab@bertramjordet.no hvis du har planer om å kjøpe el-bil.