Status for Grendehus Øst (over legesenteret)

Mange spør om når 1. etasje i grendehuset (etasjen over legesenteret) er klart til utleie. Oppussingsarbeidet er nå ferdig, men det gjenstår å skaffe møbler til «peisestua». Dette vil komme på plass snarest mulig over nyttår, men vi kan foreløpig ikke gi noen eksakt tid for når det vil være i orden.

Vi kommer tilbake senere med mer info om dato for når grendehuset er klar til bruk. Ansvaret for prosjektet ligger hos Servicesentralen, som også vil forvalte utleien av lokalet.