Garasjeportene blir fornyet

Reparasjon av garasjeporter har i en årrekke vært en stor utgiftspost for borettslaget. Det viser seg at noe av forklaringen ligger i at fjærsystemene ikke har vært dimensjonert for den påkjenningen som er på våre porter. Styret har derfor vedtatt at alle porter skal ha fjærer som er garantert å tåle minst 200 000 åpninger/lukkinger. Dette betyr at 4 porter byttes ut, 2 av disse er fra 1986. Leverandør av de nye portene er Hørmann AS, som etter dette vil ha leverandøransvar for alle garasjeportene i borettslaget. Det er også tegnet en serviceavtale med Hørmann. Det betyr at vi får 3 års garanti på alle slitedeler (wire, trinser osv).