Lekkasje i varmesystemet

Vi har i løpet av uken hatt problemer med at radiatorene spesielt i blokkene har blitt kalde. 

Det har blitt identifisert som en vannlekasje i bakken utenfor nummer 62. Selv om dette er mellom rekkehus, har det i første omgang gått ut over blokkene på grunn av høydeforskjellen.

Forsøk på å etterfylle systemet med vann har dessverre vist at lekkasjen er større enn vår evne til å fylle på. Pumpen slår av på grunn av overbelasting.

For å unngå ytterligere skader på rørsystemet har VVS gruppen slått av vannet til radiatorene i de fleste rekkehus.

For blokkene skal det nå være vann i systemet, men det er også mye luft – flere leiligheter har hatt helt tomme radiatorer i et par dager. For å få igjen varmen må radiatorene luftes – igjen. Vi vet at flere leiligheter har gjort dette en del i det siste og vi kan ikke garantere at det ikke blir nødvendig igjen om noen dager, når lekkasjen er rettet.

Reparasjonen kompliseres av at det står et stillas på området det skal graves men oppgaven påbegynnes så vidt det er mulig mandag 14. november.

For beboere i rekkehus: Varmen er slått av inntil videre. Borettslaget anbefaler å bruke en sekundær varmekilde (el-ovn) inntil dette er reparert. 

For beboere i blokk: Luft radiatorene deres; lekkasjen har tømt dem og de er fylt med luft som hindrer vannet i å komme frem.

Oppdatering 14.11 kl 15.35:

Tilbakemelding fra VVS gruppen : «I dag har vi gjort nytt midlertidig tiltak, med dette tiltaket er det stor sannsynlighet for at varmen kommer tilbake til alle i dag.» 

I morgen tirsdag blir stillaset bygget om og gravearbeidet startes opp så snart som mulig.

Det kan bli støy utenfor vante perioder i forbindelse med rettelsen. 


Oppdatering 16.11 kl 17:24:

Gravemaskin uten for Bertramjordet 62.
Der gravemaskinen holder skal det også bli gravd opp

 

Gravearbeidet har startet og VVS Gruppen anslår at de kan prøve å reparere røret på fredag.  Dersom de ikke blir ferdige da, vil de fortsette mandag.

Det betyr at det blir stengt for varmen og varmtvann i husrekkene 1-10 og 26-62. 

  • Fredag 18. november mellom kl. 9 og 16
  • Muligvis mandag 21. november mellom kl. 9 og 16

Både varmtvann og radiator-rør løper samme sted og de har avtalt med Celsio (tidl Hafslund) å skifte begge nå det er gravd opp der.


Denne saken oppdateres etter hvert som vi vet mer.