Resultat av ekstraordinær generalforsamling 8. nov 2022

Som det fremgår av protokollen ble generalforsamlingen enige om å utsette avstemningen om punkt 2, ettersom det er kommet frem flere spørsmål i løpet av helgen som må avklares før en beslutning kan tas.

Det vil bli kalt inn til en ny generalforsamling så snart det er mulig. 

I mellomtiden jobber styret for at ikke denne forsinkelsen skal forsinke rehabiliteringen. Dette innebærer å stokke om på rekkefølgen av hvilke hus som rehabiliteres. Derfor medfører det dessverre at vi ikke kan gå ut med en plan for forventet rekkefølge på oppussingen for rekkehusene.