Angående priser på fjernvarme

Som de fleste nok vet om fra før, er vi i Oslo pålagt å bruke fjernvarme til oppvarmning.

Prisen på fjernvarme følger strømprisen, som er steget gradvis i de siste måneder. Flere har henvendt seg for å høre om dette vil ha noen effekt på fellesutgiftene for beboerne.

Et kort svar: Det skal ikke medføre høyere felleskostnader. 

Det litt lengre svaret er at Hafslund, som leverer vår fjernvarme gir tilsvarende kompensasjon som strømstøtten fra regjeringen. Det betyr at selv om prisen per kWh er steget til NOK 3,80 + mva får vi både vår kundegruppes rabatt og kompensasjon slik at vår pris for august var NOK 1,23 + mva per kWh.

 

Utdrag fra kontrakten med Hafslund

Dette er fortsatt høyere enn vi opprinnelig har planlagt med; vårt halvårsregnskap viser en merkostnad for første halvår 2022 på 46% i forhold til budsjettet for samme periode – en ekstrautgift til varme på omtrent en halv million kroner  i årets første 6 måneder.

Årets budsjett som ble vedtatt på generalforsamlingen i juni viser at borettslaget har tilstrekkelig likviditet til å håndtere dette for nå.

Styret holder øye med utviklingen og kommer tilbake med mer info hvis noe endrer seg.