Beboermøte 2. mars – NB! Utvidet tema! Alle bør møte!

Fremtidig vedlikehold, oppgradering, enøktiltak – og utbygging

Prosessen med å utrede muligheter for utbygging av rekkehusene har etterhvert gjort det tydelig at vi må se en eventuell utbygging i sammenheng med andre fremtidige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov.

I 2019 har vi nedbetalt både Husbanken og vedlikeholdslån i DNB.  Nå er det på tide å legge en ny langtidsplan for vedlikehold, hvor målet bør være å holde tritt med vedlikeholdsbehovet til lavest mulige kostnader. Dette kan vi gjøre ved å investere i løsninger som gir lave vedlikeholdsutgifter på lang sikt. For eksempel oppgraderingstiltak for å spare energi, eller investering i mer vedlikeholdsfrie fasader enn vi har i dag. Dette vil gjelde både blokkene og rekkehusene.

Dersom vi samkjører en eventuell utbygging med slike tiltak vil de samlede utgiftene til utbygging bli vesentlig lavere.

Alle  – i blokker og rekkehus – er derfor hjertelige velkomne til møtet. MÃ¥let er Ã¥ lufte ideer – fÃ¥ tilbakemeldinger og innspill – og samtidig fÃ¥ en idé om hvor mange av rekkehusbeboerne som ønsker Ã¥ bygge ut – per i dag. Dette fordi vi mÃ¥ søke om omregulering for Ã¥ kunne bygge ut parallelt med eventuelle vedlikeholdstiltak.

Så derfor – kom på møtet! Dette er en mulighet til å påvirke den videre prosessen!

Hilsen fra arbeidsgruppa for utbygging/vedlikehold