Brannslukningsapparater fra 2006 og tidligere skiftes ut

Vi hadde brannteknisk inspeksjon hos de aller fleste bertramitter i desember. Svært mange av oss har brannslukningsapparater som nå må skiftes ut. Dette er formelt sett den enkeltes ansvar, men av hensyn til brannsikkerheten kjøper styret inn pulverapparat til alle som må skifte ut sitt gamle apparat. Vi kjøper 6 kg pulverapparat som har ti års levetid. Ønsker du å bruke skum, må du ordne det selv.

Du må selv ta ansvar for retur av ditt gamle apparat, men vi vil i nær framtid dele ut nye apparater. Det vil skje fra styrekontoret på øvre tun (B24). De det gjelder vil enten få tekstmelding eller brev i postkassen om tidspunkt for utlevering. Kan du ikke på utleveringstidspunktet kan du senere komme innom styrekontoret i B24 som er oppe hver tirsdag 19.00-19.45. Du skal signere på at apparatet er mottatt.

Det gamle apparatet ditt skal resirkuleres som farlig avfall. Det kan leveres i Carporten (ved siden av bussholdeplassen) første onsdag i måneden mellom kl. 18.00 og 21.00. Ikke ta med ditt gamle apparat til styrekontoret når du henter ditt nye, vi har ikke plass for å lagre det!