Nedgravde søppelcontainere i borettsalget

Nytt avfallssystem for Bertramjordet borettslag

søppel

Hvert år betaler borettslaget 175.000 kroner til servicesentralen for avfallshåndtering. Dette innebærer i henhold til avtale:

«Søppelrunde hver morgen. Snur om på beholderne og setter disse på plass. Ved overfylte søppelboder, kjøres dette bort. Rydding/feiing av søppelboder.»

I tillegg betaler vi renovasjonsavgift for henting av avfall.

Styret har sett på mulige alternative ordninger for avfallshåndtering og analysert eventuelle kostnadsgevinster ved å etablere helt nedgravde avfallscontainere.

Analysene viser at en investering i helt nedgravde beholdere vil innebære at dagens kostnader til avfallshÃ¥ndtering erstattes med betaling av renter og avdrag pÃ¥ et lÃ¥n for Ã¥ etablere ordningen. Dette lÃ¥net vil være tilbakebetalt etter 4 – 5 Ã¥r. Kostnadene i nedbetalingsperioden vil ogsÃ¥ være lavere enn dagens kostnader, blant annet fordi ordningen gir mulighet for lavere renovasjonsavgift enn vi har i dag –  og fordi vi ikke lenger trenger Ã¥ betale servicesentralen for sine søppelrunder.

Etter 4-5 år, når lånet er nedbetalt,  vil kostnadene bli vesentlig lavere enn i dag – og på sikt vil det bety store besparelser for borettslaget!

Som tilleggsgevinst kommer også:

  • Skjemmende søppelskur forsvinner – «åpnere landskap»
  • Søppelskur erstattes med sykkelboder
  • Glass og metall container i borettslaget!
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Færre luktproblemer
  • Ingen brannfare
  • Mindre rotteplager
  • Tilfredsstiller kravene i forskriftene om universell utforming

Se video om hvordan ordningen virker: Video nedgravde søppecontainere

Dette er et forslag styret ønsker å fremme på generalforsamlingen i april, og som vedtas der. Men med denne informasjonen håper vi alle har mulighet til å gjøre seg opp en mening i forkant. Se ellers kommentarer og svar på Facebooksiden til Bertramjordet.

Her er en skisse som viser hvor de nye anleggene er planlagt, og hvor det er planlagt å plassere sykkelboder:

Screen Shot 02-11-16 at 09.56 PM