Utbygging av rekkehus Рstatus ved nytt̴r

Det er nå gjennomført forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten, og svaret fra kommunen er i hovedsak oppmuntrende. Det betyr at en søknad om omregulering med sikte på påbygg/utbygg, mest sannsynlig vil komme positivt ut for borettslaget. Før styret legger fram forslag til videre prosess,

vil vi måtte utrede en del økonomiske, juridiske og tekniske forhold, slik at vi kan presentere et sikkert beslutningsgrunnlag for en ekstraordinær generalforsamling. Styret vil også utnevne en arbeidsgruppe, som vil få hovedansvaret for å jobbe videre med denne saken. Er du interessert i å bli medlem i denne gruppen: Kontakt Kristin Egge-Hoveid, kristin@bertramjordet.no