Lunos, hva er det og hvordan fungerer det?

I blokkene og de rekkehus som har blitt oppdatert så langt (rekkehusleilighetene med felles loftsbleser) har det blitt installert LUNOS e2 60 varmegjenvinnende ventilasjon, toppmodellen fra LUNOS. 

Målet med installasjon av LUNOS er å sikre at leilighetene oppnår tilstrekkelig varmeisolering til å oppfylle kravene til Husbanken:

Lån til oppgradering gis til helårsboliger og studentboliger. Husbanken krever som hovedregel at oppgraderingsarbeidene må ha tiltak som bedrer
både energieffektivitet og universell utforming. Husbanken gir ikke lån til generelle vedlikeholds- eller oppussingsarbeider, men det kan inngå som deler av en oppgradering såfremt tiltak som bedrer energieffektivitet og universell utforming utgjør hovedvekten i budsjettet.
[…]
Som hovedregel skal oppgraderingen minimum omfatte energieffektivisering av yttertak, eller yttervegger inklusive vinduer/dører med tilhørende vindtetting. Husbanken kan fravike kravet til samtidig oppgradering av vegg og vindu etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det må da dokumenteres lav total miljøbelastning eller betydelig høy gjenværende teknisk levetid.

Krav til U-verdi i oppgraderte bygningsdeler:

  • Vinduer og dører maks. 1,00 i gjennomsnitt
  • Yttervegger maks. 0,22 (18-20 cm mineralull)
  • Yttertak maks. 0,15 (ca. 30 cm mineralull)
  • Yttervegg i myr, mot terreng, maks. 0,30 (ca. 10 cm mineralull)

Hvis vi hadde åpnet for sprekker øverst i vinduene som vi hadde før, hadde vi ikke oppfylt kravene til husbank-lån og hadde måttet betale minst 2% mer i rente på lånene. Det kan virke som lite, men det betyr mye for borettslagets økonomi.

I tillegg betyr gjenvinning av varme fra ventilasjonen en besparelse for hver enkelt leilighet, når varmeregningen flyttes over til individuell betaling – planlagt i løpet av 2023/2024.

Bitene i veggen i Lunos

Det er verdt å merke seg at LUNOS er et system for ventilasjon. Det betyr at det er en rekke mer eller mindre inngripende justeringer man kan foreta for å tilpasse systemet. Det er allerede installert toppmodellen, så det er begrenset hvilke ytterligere steg man kan ta, men det fins noen.

For eksempel kan man  kjøpe et lyddempende deksel for bruk i for eksempel soverom, som senker lyden med opp til 9 dB (svarer til ca. en ottendedel av følt lydstyrke). Se for eksempel på radonshop.no . Det er ganske enkelt å bytte dekslet og beboerne kan selv kjøpe inn og tilpasse dette etter ønske.

Styret har også noen enkelte pollenfilter tilgjengelig. Det er typisk bare nødvendig i spesielle tilfeller.

Betjeningsveiledningen til displayet har blitt distribuert tidligere til alle beboerne som har fått installert LUNOS. Den kan dessuten lastes ned her: REZBUILD – Betjeningsanvisning Lunos e2 SC v09

Det er viktig at systemet ikke «stenges» med fysiske sperrer, da det kan skape dårlig inneklima og fukt. Som lavenergisystemer skriver, er det ok med fukt på utsiden av vinduet, men ikke på innsiden.