Info om vedlikehold – ENØK – Utbygging

Info mars

Vi har nå lagt ut de to første rapportene fra OBOS; Tilstandsvurdering og kartlegging av ENØK-tiltak. Siste rapport som sammenstiller resultatene leveres i slutten av april.