Generalforsamling 2016

generalforsamling

Generalforsamlingen blir tirsdag 26. april kl. 18.00 i Grendehuset på Bertramjordet. Forslag som ønskes behandlet på møtet må være levert skriftlig til styret senest 21. mars.