Valgkomiteen ønsker forslag

Foran generalforsamlingen skal valgkomiteen finne kandidater til de ulike vervene.

Disse er på valg:

  • Styreleder
  • 3 styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer (minimum)

Kunne du tenke deg selv på en av plassene, eller kunne du tenke deg å nominere en nabo til en av plassene, ta kontakt med valgkomiteen.

De treffes på e-post valgkomiteen@bertramjordet.no og består av Silje Kristensen, Tonje Mallaug, Piotr Bobrowicz og Thomas Arp.

Alle andelshavere kan stille til valg, og vi oppfordrer særlig kvinner til å melde seg.

For å lette valgkomiteens arbeid vil den ha forslag innen 14. mars.