Styret

Styret 2020-2021

Oddvar Hansen – Styreleder
Bertramjordet Nr. 21.
Ansvar: Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver. Økonomi, løpende vedlikehold,
planlagt vedlikehold, HMS, kommunikasjon.
E-post: oddvarh@bertramjordet.no
Kristin Egge-Hoveid – Nestleder
Bertramjordet Nr. 44
Ansvar: Kommunikasjon og informasjon. Oppfølging av rehabiliterings- og oppgrader-
ingsprosjektet. Generell oppfølging sammen med styreleder.
E-post: kristin@bertramjordet.no
Mohammad Tayyab – Styremedlem 
Bertramjordet Nr. 5   Ansvar: Utleie og drift av Grendehus Øst. Trafikk og parkering**,
løpende vedlikehold og grønt/bomiljø. E-post: tayyab@bertramjordet.no
Gøran Arnesen – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 65   Ansvar: HMS, planlagt vedlikehold, fjernvarme, kommunikasjon., Multinett. E-post: goran@bertramjordet.no
Vivian Sunnarvik – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 29   Ansvar: Bomiljø og leder av grøntaktiviteter, f.eks. parsellhagen. Aktiviteter i grendehuset.
E-post:vivian@bertramjordet.no
Iris Scönherr- varamedlem
Bertramjordet nr. 9   Ansvar: Tun og oppgangskontakter . E-post: shonherriris@gmail.com
Lill-Mari Andersen – varamedlem
Bertramjordet 23. Ansvar: Økonomi, planlagt vedlikehold. E-post: lill@bertramjordet.no
Espen Iversen – varamedlem
Bertramjordet 59
Ansvar: Løpende vedlikehold, grønt og bomiljø.
E-post: espen.iversen@hotmail.com