Styret

Styret 2020-2021

Kristin Egge-Hoveid – Styreleder
Bertramjordet Nr. 44.
Ansvar: Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver. Økonomi, løpende vedlikehold,
planlagt vedlikehold, HMS, kommunikasjon.
E-post: kristin@bertramjordet.no
Vivian Sunnarvik – Nestleder
Bertramjordet Nr. 29
Ansvar: Kommunikasjon og informasjon. Oppfølging av rehabiliterings- og oppgrader-
ingsprosjektet. Generell oppfølging sammen med styreleder.
E-post: vivian@bertramjordet.no
Vidar Hansen – Styremedlem 
Bertramjordet Nr. 65  
Ansvar: Løpende vedlikehold, Sosiale medier, Trafikk og parkering, Multinett
E-post: vidar@bertramjordet.no
Gøran Arnesen – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 65  
Ansvar: HMS, planlagt vedlikehold, fjernvarme, kommunikasjon., Multinett.
E-post: goran@bertramjordet.no
Thomas Arp – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 8  
Ansvar: IKT, Sosiale medier, kommunikasjon
E-post: thomas@bertramjordet.no
Seline Holdhus – varamedlem
Bertramjordet nr. 65
Ansvar: Tun- og oppgangskontakter, økonomi
E-post: seline@bertramjordet.no
Iris Scönherr- varamedlem
Bertramjordet nr. 9  
Ansvar: Tun og oppgangskontakter .
E-post: iris@bertramjordet.no
Mohammad Tayyab – varamedlem
Bertramjordet 5.
Ansvar: Utleie og drift av Grendehus Øst. Trafikk og parkering,
løpende vedlikehold og grønt/bomiljø.
E-post: tayyab@bertramjordet.no
Espen Iversen – varamedlem
Bertramjordet 59
Ansvar: Løpende vedlikehold, grønt og bomiljø.
E-post: espen@bertramjordet.no