Styret

Styret 2019-2020

Oddvar Hansen – Styreleder
Bertramjordet Nr. 21.
Ansvar: Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver. Økonomi, vedlikehold, HMS, kommunikasjon, ENØK/utbygging
E-post: oddvarh@bertramjordet.no
Roger Marcussen – Nestleder
Bertramjordet Nr. 54
Ansvar: Vedlikehold, Bertramskogen, Grøntkomite/bomiljø, ENØK/utbygging
E-post: roger@bertramjordet.no
Mohammad Tayyab – Styremedlem 
Bertramjordet Nr. 5   Ansvar: Utleie og drift av Grendehus Øst. Trafikk og parkering**, vedlikehold. E-post: tayyab@bertramjordet.no
Nils Seland – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 21   Ansvar: Grønt og bomiljø,  Bertramskogen. E-post: nils@bertramjordet.no
Kristin Egge Hoveid – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 44   Ansvar: ENØK/utbygging,  kommunikasjon E-post:kristin@bertramjordet.no
Joachim Bjerke Jentoft – varamedlem
Bertramjordet Nr. 50   Ansvar: ENØK/fjernvarme, vedlikehold, HMS, kommunikasjon*, Multinett***, ENØK/utbygging E-post: joachim@bertramjordet.no
Izabella Mourritzen – varamedlem
Bertramjordet 22
Tonje Mallaug – varamedlem
Bertramjordet 65
Ansvar: Renhold i oppganger

* Nettsider, brukertilganger og Bertramposten

** Utleie av parkeringsplasser, kontakt med parkeringsselskap, oppføging ift Oslo kommune