Styret

Styret 2018-2019

Oddvar Hansen – Styreleder
Bertramjordet Nr. 21.
Ansvar: Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver. Økonomi, vedlikehold, HMS, kommunikasjon, ENØK/utbygging
E-post: oddvarh@bertramjordet.no
Roger Marcussen – Nestleder
Bertramjordet Nr. 54
Ansvar: Vedlikehold, Bertramskogen, Grøntkomite/bomiljø, ENØK/utbygging
E-post: roger@bertramjordet.no
Mohammad Tayyab – Styremedlem 
Bertramjordet Nr. 5   Ansvar:Trafikk og parkering**, renhold i oppganger, vedlikehold, HMS E-post: tayyab@bertramjordet.no
Nils Seland – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 21   Ansvar: Grønt og bomiljø,  Bertramskogen. E-post: nils@bertramjordet.no
Kristin Egge Hoveid – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 44   Ansvar: ENØK/utbygging,  kommunikasjon E-post:kristin@bertramjordet.no
Magnhild Hovden – varamedlem
Bertramjordet Nr. 28   Ansvar: Tun- og oppgangskontakter, kommunikasjon, grøntkomité/bomiljø. E-post: magnhild@bertramjordet.no
Joachim Bjerke Jentoft – varamedlem
Bertramjordet Nr. 50   Ansvar: ENØK/fjernvarme, vedlikehold, HMS, kommunikasjon*, Multinett***, ENØK/utbygging E-post: joachim@bertramjordet.no
Claudia Nunez Aztrosa
Bertramjordet Nr. 60   Ansvar:  Tun- og oppgangskontakter E-post:  claudia@bertramjordet.no
Kari Anne Klungseth Ulla – varamedlem
Bertramjordet nr. 23   Ansvar:  HMS, Grønt/bomiljø, Bertramskogen, vask av oppganger E-post: karianne@bertramjordet.no
Geir Hollingen – Styrets sekretær
E-post: geir@bertramjordet.no

* Nettsider, brukertilganger og Bertramposten

** Utleie av parkeringsplasser, kontakt med parkeringsselskap, oppføging ift Oslo kommune