Styret

Styret 2023-2024

Heidi Sønsthagen – Styreleder
Ansvar: Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver. Økonomi, løpende vedlikehold, planlagt vedlikehold, HMS, kommunikasjon.
E-post: heidi@bertramjordet.no
Simona BernotaiteStyremedlem
Ansvar: Kommunikasjon og informasjon, IKT. Oppfølging av rehabiliterings- og oppgraderingsprosjektet.
E-post: simona@bertramjordet.no
Kristin Egge-Hoveid – Styremedlem
Ansvar: Løpende vedlikehold, Oppfølging av rehabiliterings- og oppgraderingsprosjektet.
E-post: kristin@bertramjordet.no
Mohammad Tayyab – Styremedlem
Ansvar: Utleie og drift av Grendehus Øst. Trafikk og parkering, løpende vedlikehold og grønt/bomiljø.
E-post: tayyab@bertramjordet.no
Iris Scönherr- varamedlem
Ansvar: Tun- og oppgangskontakter, grønt og bomiljø.
E-post: iris@bertramjordet.no
Seline Holdhus – varamedlem
Ansvar: Tun- og oppgangskontakter, økonomi
E-post: seline@bertramjordet.no
Samiha Nejmi – varamedlem
Ansvar: Tun og oppgangskontakter, grønt og bomiljø.
E-post: samiha@bertramjordet.no
Magnhild Hovden – varamedlem
Ansvar: Tun og oppgangskontakter, grønt og bomiljø.
E-post: magnhild@bertramjordet.no