Styret

Styret 2020-2021

Oddvar Hansen – Styreleder
Bertramjordet Nr. 21.
Ansvar: Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver. Økonomi, løpende vedlikehold,
planlagt vedlikehold, HMS, kommunikasjon.
E-post: oddvarh@bertramjordet.no
Roger Marcussen – Nestleder
Bertramjordet Nr. 54
Ansvar: Løpende vedlikehold, Planlagt vedlikehold, HMS, Bertramskogen, Grønt- og
bomiljø
E-post: roger@bertramjordet.no
Mohammad Tayyab – Styremedlem 
Bertramjordet Nr. 5   Ansvar: Utleie og drift av Grendehus Øst. Trafikk og parkering**,
løpende vedlikehold og grønt/bomiljø. E-post: tayyab@bertramjordet.no
Gøran Arnesen – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 65   Ansvar: HMS, planlagt vedlikehold, fjernvarme, kommunikasjon., Multinett. E-post: goran@bertramjordet.no
Kristin Egge Hoveid – Styremedlem
Bertramjordet Nr. 44   Ansvar: Planlagt vedlikehold,  økonomi og kommunikasjon.
E-post:kristin@bertramjordet.no
Amara Iqbal – varamedlem
Bertramjordet Nr. 63   Ansvar: Tun og oppgangskontakter og oppfølging av renhold i
oppganger. E-post: amara@bertramjordet.no
Lill-Mari Andersen – varamedlem
Bertramjordet 23. Ansvar: Økonomi, planlagt vedlikehold, kommunikasjon, tun og opp-gangskontakter. E-post: lill@bertramjordet.no
Vivian Sunnarvik – varamedlem
Bertramjordet 73B
Ansvar: Grønt og bomiljø, Bertramjordet, kommunikasjon.
E-post: vivian@bertramjordet.no

* Nettsider, brukertilganger og Bertramposten

** Utleie av parkeringsplasser, kontakt med parkeringsselskap, oppføging ift Oslo kommune