Generalforsamlinger

2018:
Protokoll ordinær generalforsamling 26.04.2018
2017:
PROTOKOLL ekstraordinær generalforsamling 21.09.2017
Protokoll ordinær generalforsamling 04.05. 2017
2016:
Protokoll ordinær GF | Innkalling til ordinær generalforamling | Ekstraordinær generalforsamling juni 2016 – innkalling | Protokoll ekstraordinær generalforsamling juni 2016
2015:
Protokoll ordinær GF
2014:
Protokoll ordinær GF
2013:
Protokoll ordinær GF
2012:
Protokoll ordinær GF
2011:
Protokoll ekstraordinær GF | Protokoll ordinær GF
2010:
Protokoll ordinær GF