Vedlikehold

Hva har borettslaget ansvar for og hva har beboer ansvar for av vedlikehold? Se ansvarsfordeling her. Bertramjordet borettslag eier Åsbråten Servicesentral sammen med de 3 andre borettslagene på Åsbråten. Det er laget en avtale (”Serviceavtalen”) om hvilke arbeidsoppgaver vaktmesteren skal utføre i området vårt. De er i hovedsak:

 • Inspeksjon av uteomrÃ¥dene, ventilasjonsanlegg, garasjer m.m.
 • Vedlikehold av grøntarealer
 • Feiing og rensing
 • Brøyting og strøing
 • Holde søppelbodene i orden
 • Fellesvaskeri
 • Varmeanlegg
 • Teknisk beredskap og tilsyn
 • Søppelmottak i Carport

Vi betaler for disse tjenestene gjennom fellesutgiftene (”husleie”). Vil du vite mer detaljert om innholdet i Serviceavtalen, kan du lese om dette her. Vedlikehold er en av de viktigste oppgavene et styre har. I tillegg utgjør utgifter til vedlikehold en stor del av fellesutgiftene («husleie») vi betaler hver mÃ¥ned. Informasjon som skal komme her

 • Informasjon om gjerder, dimensjoner og vinkler – hvor du finner maling osv
 • Villavent (ventilasjon)
 • Pusse opp kjøkken – hva skal du være klar over
 • Pusse opp bad – hva skal du være klar over
 • Liste over mulige leverandører som beboere har gode erfaringer med
 • Hekker – regler