Styremøter

Styret i Bertramjordet borettslag har styremøter jevnlige styremøter, i hovedsak den andre onsdagen i hver måned.

Ønsker du at styret skal ta opp en sak, kontakt ett av styremedlemmene eller styrets sekretær.

Styret har taushetsplikt om personlige opplysninger som kommer fram i saker som er til styrebehandling.