Plantegninger

Plantegninger for husene (hvordan ser de ut, hvor store er de, hvordan er boligmassen).

Link til reguleringsplanen fra oslo.kommune.no