Lokaler til utleie og lån

Grendehuset B25

Grendehuset er et forsamlingslokale som kan leies til forskjellige anledninger. Lokalet eies og driftes av Bertramjordet borettslag. Alle foreninger, lag, institusjoner, organisasjoner og privatpersoner har anledning til å leie lokaler i Grendehus Øst. Privatpersoner som bor på Åsbråten og lag- og foreninger med lokal tilknytning, skal prioriteres.

Leie av grendehuset gjøres på nett gjennom internettsiden grendehuset.bertramjordet.no

B74
Bertramjordet 74 kan benyttes av beboere i Bertramjordet borettslag til ulike aktiviteter. Huset lånes i utgangspunktet ikke ut til eksterne. Huset har bord, stoler, hyller, kopper, tallerkener, vannkoker, vaskeutstyr og lignende.

Kontrakt for bruk må undertegnes (person over 18 år) før du kan få låne nøkler. Skriv ut kontrakten, fyll ut nødvendig informasjon og lever den der hvor du henter nøkler (send e-post for avtale):

Roger Marcussen, nr. 54 (roger@bertramjordet.no)

Alle som bruker huset må sørge for å forlate huset i den stand det var da du kom dit. Er det noe som mangler eller er ødelagt? Gi umiddelbart beskjed til styreleder oddvarh@bertramjordet.no. Hvis du ødelegger noe, må du erstatte det. Sørg for å rydde, vaske og tømme søppel før du går.

NB! Bertramjordet 74 brukes for tiden som spiserom og hvilerom for arbeidere som jobber i borettslaget. Lokalet er derfor ikke tilgjengelig for utlån inntil videre.