Fellesgjeld – hva kan du betale ned?

Borettslaget har gjennom årene tatt opp ulike lån som er fordelt mellom beboerne.

Noe av denne fellesgjelda kan du betale ned, om du selv ønsker det.

For å få informasjon om hvor stor andel av din fellesgjeld som du kan løse inn, tar du kontakt med vår forretningsfører USBL.