Brannvern og helse, miljø¸ og sikkerhet (HMS)

Brannslukkere

I løpet av vinteren 2016 ble ca 120 brannslukkere skiftet, da levetiden var utløpt. Beboerne må selv kvitte seg med det gamle apparatet. Det kan gjøres i carporten, Åsbråten servicesentral første onsdag i måneden mellom 18.00 og 20.00.

Røykvarslere

Alle skal ha røykvarsler, det er et av de viktigste hjelpemidler til å berge liv hvis det brenner. Test røykvarsleren din med jevne mellomrom så du er sikker på at den fungerer! Husk at leiligheter i rekkehusene over 2 etasjer må ha røykvarsler i begge etasjene. Hvis du trenger ekstra røykvarsler kan du få den gratis ved å henvende deg på styrekontoret tirsdager mellom 19.00 og 19.45.

Avtale med Norsk Brannvern AS

Borettslaget har avtale med Norsk Brannvern AS om besøk i alle boligene hvert år i desember. Firmaet går gjennom leiligheten og ser på brannsikkerheten. Du vil få råd og vink om hvordan du skal sikre deg mot brann, og svar på spørsmål i den forbindelse. Du vil også få skiftet batteri i røykvarsleren din.

Styret får tilstandsrapport fra Norsk Brannvern i etterkant, og beboere som trenger å rette på ting vil bli kontaktet.

Fellesarealer – rømningsveier

I tilfelle brann er det viktig at det ikke står gjenstander i fellesarealene som blokkerer rømningsveiene. Inntil videre har vi godtatt at barnevogner kan settes inne i oppgangene så lenge de settes på de plassene som er merket for dette. Alle andre gjenstander, for eksempel sykler, vil bli fjernet av vaktmester hvis de står i oppgangene.

Varsling

Hvis du oppdager ting som kan være en fare for sikkerheten, ta kontakt med Servicesentralen eller styret.