Generalforsamling 2016

generalforsamling

Generalforsamlingen blir tirsdag 26. april kl. 18.00 i Grendehuset på Bertramjordet. Forslag som ønskes behandlet på møtet må være levert skriftlig til styret senest 21. mars.

Status for Grendehus Øst (over legesenteret)

Mange spør om når 1. etasje i grendehuset (etasjen over legesenteret) er klart til utleie. Oppussingsarbeidet er nå ferdig, men det gjenstår å skaffe møbler til «peisestua». Dette vil komme på plass snarest mulig over nyttår, men vi kan foreløpig ikke gi noen eksakt tid for når det vil være i orden.

Vi kommer tilbake senere med mer info om dato for når grendehuset er klar til bruk. Ansvaret for prosjektet ligger hos Servicesentralen, som også vil forvalte utleien av lokalet.

 

Garasjeportene blir fornyet

Reparasjon av garasjeporter har i en årrekke vært en stor utgiftspost for borettslaget. Det viser seg at noe av forklaringen ligger i at fjærsystemene ikke har vært dimensjonert for den påkjenningen som er på våre porter. Styret har derfor vedtatt at alle porter skal ha fjærer som er garantert å tåle minst 200 000 åpninger/lukkinger. Dette betyr at 4 porter byttes ut, 2 av disse er fra 1986. Leverandør av de nye portene er Hørmann AS, som etter dette vil ha leverandøransvar for alle garasjeportene i borettslaget. Det er også tegnet en serviceavtale med Hørmann. Det betyr at vi får 3 års garanti på alle slitedeler (wire, trinser osv).

Utelys er bra for nærmiljøet

Utelys fra boligene bidrar til at borettslaget framstår lyst og trivelig i den mørke årstida. Utelys bidrar også til at personer med uærlige hensikter holder seg på avstand. Vi anbefaler beboerne å gå til anskaffelse av sparepærer som tennes automatisk ved mørkets frambrudd, og som slokker når det blir lyst. Disse pærene koster nå under 100-lappen, har lang levetid, og kan kjøpes i både matbutikker og hos Biltema, Clas Ohlson osv.

Ledige el-bilplasser under B63/64

De nye el-bilplassene er i drift. Borettslaget har nå 5 ledige el-bilplasser under Bertramjordet 63/64. Beboere som kjøper el-bil eller ladbar hybrid har krav på disse plassene i bytte med den plassen de allerede disponerer i garasjen (se vedtektene). Meld fra til tayyab@bertramjordet.no hvis du har planer om å kjøpe el-bil.

Utbygging av rekkehus Рstatus ved nytt̴r

Det er nå gjennomført forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten, og svaret fra kommunen er i hovedsak oppmuntrende. Det betyr at en søknad om omregulering med sikte på påbygg/utbygg, mest sannsynlig vil komme positivt ut for borettslaget. Før styret legger fram forslag til videre prosess,

vil vi måtte utrede en del økonomiske, juridiske og tekniske forhold, slik at vi kan presentere et sikkert beslutningsgrunnlag for en ekstraordinær generalforsamling. Styret vil også utnevne en arbeidsgruppe, som vil få hovedansvaret for å jobbe videre med denne saken. Er du interessert i å bli medlem i denne gruppen: Kontakt Kristin Egge-Hoveid, kristin@bertramjordet.no

Brannbefaring 17. desember

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss torsdag 17. desember mellom klokken 17:00 og 21:00.

(De starter gjerne litt tidligere med fellesområder og besøker de som er hjemme)

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake mandag 4. januar mellom 17:00 og 21:00

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)