Styrekontoret er nå bemannet torsdager

Vær oppmerksom på at styrekontoret fra og med august er bemannet på torsdager og ikke tirsdager slik det var tidligere.

Styrekontoret er bemannet mellom klokka 19 og 19.45 hver torsdag, med unntak av høytider og sommer.

Du finner relevant kontaktinformasjon under valget Kontakt i menyen over.

Ekstra trygghet i sommerukene

Gjennom Åsbråten sameie har vi avtalt forsterket oppfølging av vekter nå i sommermånedene. De som registrerer uønsket aktivitet av noe slag kan ringe vakthavende hos Securitas på Rosenholm 90 86 02 02. Dette er en tjeneste som kommer i tillegg til den tilkallingsordningen vi er tilknyttet via SHN.

Viktig melding til deg som har fått ny brannslukker

ENKELTE av apparatene som er delt ut, viser seg å være produsert i 2013. De som har mottatt ny slukker nå i vinter og som har fått et 2013-apparat, skal få nytt. Norsk Brannvern blir til stede i borettslaget kommende mandag for å rette opp feilen.

De som har fått slukker må sjekke apparatet for produksjonsdato. Send gjerne epost til Ole Petter Pedersen i styret HVIS du har gammelt apparat. Er apparatet produsert i 2015 eller senere skal du ikke foreta deg noe, ei heller si fra.

20160303_093424

Eksempel på apparat produsert i november (11) 2013 (13).

Valgkomiteen ønsker forslag

Foran generalforsamlingen skal valgkomiteen finne kandidater til de ulike vervene.

Disse er på valg:

  • Styreleder
  • 3 styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer (minimum)

Kunne du tenke deg selv på en av plassene, eller kunne du tenke deg å nominere en nabo til en av plassene, ta kontakt med valgkomiteen.

De treffes på e-post valgkomiteen@bertramjordet.no og består av Silje Kristensen, Tonje Mallaug, Piotr Bobrowicz og Thomas Arp.

Alle andelshavere kan stille til valg, og vi oppfordrer særlig kvinner til å melde seg.

For å lette valgkomiteens arbeid vil den ha forslag innen 14. mars.

Beboermøte 2. mars – NB! Utvidet tema! Alle bør møte!

Fremtidig vedlikehold, oppgradering, enøktiltak – og utbygging

Prosessen med å utrede muligheter for utbygging av rekkehusene har etterhvert gjort det tydelig at vi må se en eventuell utbygging i sammenheng med andre fremtidige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov.

I 2019 har vi nedbetalt både Husbanken og vedlikeholdslån i DNB.  Nå er det på tide å legge en ny langtidsplan for vedlikehold, hvor målet bør være å holde tritt med vedlikeholdsbehovet til lavest mulige kostnader. Dette kan vi gjøre ved å investere i løsninger som gir lave vedlikeholdsutgifter på lang sikt. For eksempel oppgraderingstiltak for å spare energi, eller investering i mer vedlikeholdsfrie fasader enn vi har i dag. Dette vil gjelde både blokkene og rekkehusene.

Dersom vi samkjører en eventuell utbygging med slike tiltak vil de samlede utgiftene til utbygging bli vesentlig lavere.

Alle  – i blokker og rekkehus – er derfor hjertelige velkomne til møtet. MÃ¥let er Ã¥ lufte ideer – fÃ¥ tilbakemeldinger og innspill – og samtidig fÃ¥ en idé om hvor mange av rekkehusbeboerne som ønsker Ã¥ bygge ut – per i dag. Dette fordi vi mÃ¥ søke om omregulering for Ã¥ kunne bygge ut parallelt med eventuelle vedlikeholdstiltak.

Så derfor – kom på møtet! Dette er en mulighet til å påvirke den videre prosessen!

Hilsen fra arbeidsgruppa for utbygging/vedlikehold

Brannslukningsapparater fra 2006 og tidligere skiftes ut

Vi hadde brannteknisk inspeksjon hos de aller fleste bertramitter i desember. Svært mange av oss har brannslukningsapparater som nå må skiftes ut. Dette er formelt sett den enkeltes ansvar, men av hensyn til brannsikkerheten kjøper styret inn pulverapparat til alle som må skifte ut sitt gamle apparat. Vi kjøper 6 kg pulverapparat som har ti års levetid. Ønsker du å bruke skum, må du ordne det selv.

Du må selv ta ansvar for retur av ditt gamle apparat, men vi vil i nær framtid dele ut nye apparater. Det vil skje fra styrekontoret på øvre tun (B24). De det gjelder vil enten få tekstmelding eller brev i postkassen om tidspunkt for utlevering. Kan du ikke på utleveringstidspunktet kan du senere komme innom styrekontoret i B24 som er oppe hver tirsdag 19.00-19.45. Du skal signere på at apparatet er mottatt.

Det gamle apparatet ditt skal resirkuleres som farlig avfall. Det kan leveres i Carporten (ved siden av bussholdeplassen) første onsdag i måneden mellom kl. 18.00 og 21.00. Ikke ta med ditt gamle apparat til styrekontoret når du henter ditt nye, vi har ikke plass for å lagre det!