Pass på varmen i jula

Jula er tida for å tenne lys og lage masse god mat. Dette er dessverre også de aktivitetene som oftest er årsaken til at det oppstår brann.

Som julegave i år har alle beboere fått et brannteppe. Les bruksanvisningen, og ha det lett tilgjengelig ved siden av komfyren.

Hvis du allerede har skaffet deg et brannteppe, kan du selvsagt bruke det du får til overs som julegave til noen du kjenner som trenger det.

Fra Bertramposten desember 2017

Papp og papir i jula

Vi vet av erfaring fra i fjor at det blir mer papirsøppel i jula enn det som er vanlig. Vi ber derfor om at du følger denne anmodningen:

  • Brett sammen, eller riv i stykker pappesker før du legger dem i søpla
  • Er det fullt, ta med papiret og pappen tilbake og oppbevar det hjemme til det blir ledig plass over nyttår
  • IKKE legg papir og papp løst på bakken eller oppå plastcontainerne.

Fra Bertramposten desember 2017

Nye el-bilplasser – leiepris el-bilplass 2018

Antall el-biler øker stadig. Styret har derfor vedtatt å installere i alt 18 nye
el-bilplasser.

De nye plassene blir under B65/66 (6 stk), B20/21 (6 stk) og utenfor B20/21 (6 stk).

Det er søkt om støtte fra Oslo kommune. Etter nye regler dekkes 20 prosent av kostnadene til infrastruktur (framføring av strøm/kabling m.v.). Utgifter til ladebokser dekkes ikke.

Under forutsetning av støtte fra kommunen, vil styret skrive kontrakt med Bravida Norge AS om installasjon av de nye ladeplassene.

Ny leie for  el-bilplassene

De nye el-bilplassene blir vesentlig dyrere enn de vi har satt opp tidligere, blant annet fordi støtten fra kommunen har gått ned. I tillegg er strømprisen gått noe opp.

Fra 01.02.2018 vil prisen for ladeplassene derfor øke til 400 kr./mnd.

Dette dekker både installasjonskostnader, ladebokser og strøm, og er fortsatt et gunstig tilbud til våre el-bileiere.

I og med at det nå vil bli ladeplasser i alle garasjene, vil de fleste el-bileierne nå kunne tilbys plass i den garasjen som er nærmest der de bor.

Fra Bertramposten desember 2017

Resultat generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling torsdag 21. september behandlet to saker.

Sak 1 (rammelån, forslag fra styret) fikk 40 stemmer for og 34 stemmer mot. Det var nødvendig med 2/3 flertall. Forslaget ble ikke vedtatt.

Sak 2 (endring av vedtekter knyttet til eksklusiv bruksrett, forslag fra beboer) fikk 52 stemmer for og 13 mot. Det var nødvendig med 2/3 flertall. 80 prosent stemte for. Forslaget ble dermed vedtatt. Nye vedtekter blir publisert på bertramjordet.no så snart som praktisk mulig.