Utsatt beboermøte 06.05.2021

Vi ser oss nødt til å utsette det planlagte beboermøte torsdag 06.05.2021, da vi ikke ennå har mottatt nok informasjon om veien videre for rekkehusene. Vi venter blant annet på oppdaterte kostnadsestimater som vi tenker det er viktig å ha på plass før vi har dette møte.

Vi kommer tilbake med ny dato når vi mottar oppdatert informasjon. Om det i mellomtiden er spørsmål knyttet til rehabilitering av blokkene, svarer vi fortløpende på spørsmål på mail og sms.