Nye el-bilplasser – leiepris el-bilplass 2018

Antall el-biler øker stadig. Styret har derfor vedtatt å installere i alt 18 nye
el-bilplasser.

De nye plassene blir under B65/66 (6 stk), B20/21 (6 stk) og utenfor B20/21 (6 stk).

Det er søkt om støtte fra Oslo kommune. Etter nye regler dekkes 20 prosent av kostnadene til infrastruktur (framføring av strøm/kabling m.v.). Utgifter til ladebokser dekkes ikke.

Under forutsetning av støtte fra kommunen, vil styret skrive kontrakt med Bravida Norge AS om installasjon av de nye ladeplassene.

Ny leie for  el-bilplassene

De nye el-bilplassene blir vesentlig dyrere enn de vi har satt opp tidligere, blant annet fordi støtten fra kommunen har gått ned. I tillegg er strømprisen gått noe opp.

Fra 01.02.2018 vil prisen for ladeplassene derfor øke til 400 kr./mnd.

Dette dekker både installasjonskostnader, ladebokser og strøm, og er fortsatt et gunstig tilbud til våre el-bileiere.

I og med at det nå vil bli ladeplasser i alle garasjene, vil de fleste el-bileierne nå kunne tilbys plass i den garasjen som er nærmest der de bor.

Fra Bertramposten desember 2017