«Åpen carport» – torsdag 21. september

Litt for full bod? Nå blir det ny mulighet til å kaste store og små ting som ikke kan kastes på vanlig måte!

Avfall kan settes utenfor blokka eller rekkehuset ditt, og det blir hentet neste morgen.

Sett det gjerne ut tidlig på dagen slik at naboene kan hente det de har bruk for. Pass på at du ikke sperrer trafikken for biler eller andre som må fram.

Eksempler på hva du kan sette ut:

  • Møbler
  • Hvitevarer
  • Dekk
  • Madrasser
  • Tomme malingsspann
  • Treverk
  • Sponplater
  • Brukte brannslokkere
  • Sykler

«Småelektrisk»: Lamper, radioer, ledninger, ladere, varmeovner, elektriske kjøkkenredskaper osv. ønsker vi å samle på ett sted. Det vil derfor bli satt opp såkalte «el-bur» på Midtre tun hvor du kan legge slike ting.

Sykler

Foran blokkoppgangene står det en del sykler som neppe er i bruk. Hvis noen eier disse syklene må de merke dem med navn, ellers vil de bli kastet! Forrige gang (i april) ble ikke brukbare sykler fjernet, men denne gang vil vi gå hardere til verks.

Hva skjer på morgenen fredag 22.09.2017?

Styret har avtale med Christiania Forvaltning og Eiendom (CFE) om at de kommer med hjullaster og fjerner det som ligger foran husene eller oppgangene. Det som er lagt ut vil bli kildesortert og levert til godkjent deponi for farlig avfall, metall, elektrisk, treverk, osv. Restavfallet vil bli kjørt i komprimatorbil.

Gjenbruk

Når det er satt ut ting for kasting, er det fritt fram for naboer å gå rundt og forsyne seg av det som er satt ut, i tilfelle det er noe de synes de har bruk for.